นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ

ระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนออนไลน์

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์

ภาพกิจกรรม

กิจกกรมวันแม่แห่งชาติ

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา