ปัจฉิมนิเทศ 2554

วันที่โพสต์: 18 มี.ค. 2012, 7:05:31

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาลปีที่ 2