ไหว้ครู ปีการศึกษา 55

วันที่โพสต์: 7 มิ.ย. 2012, 12:35:21

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ จัดวันไหว้ครู ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.

นักเรียนจัดทำพานมาไหว้ครูสวยงามมาก ส่วนกรวยดอกไม้ก็สวยงามเช่นเดียวกัน