ครูและนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 16 พ.ค. 2012, 1:03:53

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ ทั้งหมด 52 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมา เทียวชมกังหันลม และไปกราบไหว้หลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่

ูู